Pridaj sa do Supershape LETNEJ VÝZVY, začať môžeš aj DNES!

Running GALA hlasovanie: Najlepšia bežecký príbeh

Running GALA hlasovanie: Najlepšia bežecký príbeh

RUNNING GALA večer, ktorý sa bude konať 6. apríla 2018 bude patriť všetkým bežcom, priateľom, fanúšikom, podporovateľom, rodinným príslušníkom: jednoducho všetkým vám, ktorým beh prirástol k srdcu a tvoríte neustále sa zväčšujúcu bežeckú rodinu.

Okrem zábavy budú ocenené najsilnejšie okamihy, najrýchlejšie výkony a najlepšie bežecké akcie uplynulej bežeckej sezóny. Ceny sa budú udeľovať v 13-tich kategóriách, pričom o víťazoch v prvých štyroch kategóriách budete rozhodovať vy, bežecká verejnosť prostredníctvom online hlasovania. 

Na tejto stránke môžete nominovať a hlasovať za podľa vás najlepšia bežecký príbeh! Podporte svojim hlasom bežeckú komunitu, ktorej najviac fandíte. Držíme palce v hlasovaní :)

Každý deň môžete prideliť komunite jeden hlas. Hlasovať môžete do 21.3.2018.

RUNNING GALA

vyhlasovanie cien bežeckej komunity na Slovensku

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

RUNNING GALA – vyhlasovanie cien bežeckej komunity je nezávislá súťaž, ktorej cieľom je oceniť najvýznamnejšie udalosti, komunity, osobnosti a športové výkony v bežeckom hnutí na Slovensku za uplynulý rok.

Vyhlasovateľom súťaže je BE COOL, s.r.o. a Bratislavský maratón, o.z. v spolupráci a pod záštitou Slovenského atletického zväzu a Komisie behov mimo dráhu zriadenej Slovenským atletickým zväzom.

Hlavným mediálnym partnerom RUNNING GALA je webový portál cvicte.sk.

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • na území Slovenskej republiky
 • v kalendárnom roku 2017

KATEGÓRIE

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách:

 1. BEŽECKÉ PODUJATIE ROKA DO 1 000 ÚČASTNÍKOV
 2. BEŽECKÉ PODUJATIE ROKA NAD 1 000 ÚČASTNÍKOV
 3. KOMUNITA ROKA
 4. BEŽECKÝ PRÍBEH ROKA
 5. BOJOVNÍK/BOJOVNÍČKA ROKA
 6. BEŽECKÁ RODINA ROKA
 7. TALENT ROKA
 8. NAJAKTÍVNEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA
 9. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA 10KM
 10. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA POLMARATÓN
 11. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA MARATÓN
 12. BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA – HORSKÝ BEH DO 42KM
 13. ULTRABEŽEC/ULTRABEŽKYŇA ROKA – ULTRATRAIL
 14. ORGANIZÁTOR – ROZHODCA – DOBROVOĽNÍK ROKA

SPÔSOB HODNOTENIA

 1. VEREJNÉ HLASOVANIE
  1. Ocenenie je udelené na základe hlasovania verejnosťou na portáli cvicte.sk
  2. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý získa najviac užívateľských hlasov poslaných z jednej IP adresy počítača.
  3. Každý užívateľ má k dispozícii 1 hlas denne. Prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho v jeden deň (t.j. max. 1 hlas za 24 hodín z jednej IP adresy) sú v rámci hlasovania neplatné a z výsledného hodnotenia budú vyradené.
  4.  Verejným hlasovaním sú oceňované:
   1. Kategória 1: Bežecké podujatie roka do 1 000 účastníkov
   2. Kategória 2: Bežecké podujatie roka nad 1 000 účastníkov
   3. Kategória 3: Bežecká komunita roka
   4. Kategória 4: Bežecký príbeh roka
 2. POROTA
  1. Ocenenie je udelené na základe hlasovania poroty zloženej z členov/členských oddielov Slovenského atletického zväzu.
  2. Každý člen má právo nominovať jedného kandidáta na víťaza.
  3. Toto právo je neprenosné na iného člena.  
  4. Hodnotenie poroty prebieha nasledovne:
   1. Členovia SAZ zašlú do 15.03.2018 navrhovaných kandidátov na organizátora na katka@becool.sk.
   2. Následne členovia SAZ obdržia na svoje mailové adresy hlasovacie hárky a samostatne obodujú nominovaných kandidátov v jednotlivých kategóriách bodmi od 1 do 10 s tým, že 1 bod je najmenej a 10 bodov je najviac (kandidátov môže byť aj viac ako 10).
   3. Ocenenie získa tá nominácia, ktorá získa najviac hlasov.
  5. Porota oceňuje:
   1. Kategória 5: Bojovník/bojovníčka roka
   2. Kategória 6: Bežecká rodina roka
   3. Kategória 7: Bežecký talent roka
 3. ČASOMIERA
  1. Ocenenie je udelené na základe objektívne meraných výsledkov bežeckých podujatí realizovaných na území SR nezávislou časomierou
  2. Vychádzať budeme z dostupných a pre nás pri rozhodovaní známych overiteľných výsledkov.
  3. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý podľa oficiálnej časomiery dosiahol počas uplynulého roka najlepší výsledok v oceňovanej kategórii.
  4. Na základe výsledkov časomiery sú oceňované:
   1. Kategória 8: Najaktívnejší bežec/bežkyňa roka
   2. Kategória 9: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka 10km
   3. Kategória 10: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka polmaratón
   4. Kategória 11: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka maratón
 4. ODBORNÝ GARANT KATEGÓRIE
  1. S ohľadom na špecifiká kategórií 12: Bežec / bežkyňa roka horský beh do 42 km a kategórie 13: Ultra bežec – Ultra bežkyňa roka Ultratrail, toto ocenenie je udelené na základe rozhodnutia odborného garanta kategórie, ktorým je ŠK pre Radosť a asociácia Slovak Ultra Trail.
  2. Odborný garant nesie zodpovednosť za metodiku vyhodnocovania tejto kategórie a objektivitu výsledku.

 

 1. SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ
  1. Na základe svojho uváženia môže udeliť špeciálne ocenenie pre vybraného organizátora, rozhodcu, dobrovoľníka, funkcionára, resp. inú osobu alebo čin, ktorý významne prispel k rozvoju a podpore bežeckého hnutia na Slovenku – kategória 14.

 

NOMINÁCIE

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, podujatia, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • v kalendárnom roku 2017
 • ich organizátor, zakladateľ alebo atlét je slovenskej národnosti

Do jednotlivých kategórií je možné prihlásiť sa nasledovne:

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
  1. Kategória 1 a 2: Bežecké podujatie roka do/nad 1 000 účastníkov
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek organizátor bežeckého podujatia v roku 2017 na území SR
   2. Jeden organizátor môže prihlásiť maximálne 2 podujatia v každej kategórii
   3. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
  2. Kategória 3: Bežecká komunita roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorákoľvek bežecká komunita, ktorá bola počas roku 2017 aktívna na území SR
   2. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
  3. Kategória 4: Bežecký príbeh roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť akýkoľvek bežecký príbeh, ktorý bol vykonaný počas roku 2017 na území SR
   2. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
 2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU
  1. Udalosti a osobnosti spadajúce do týchto kategórií sú nominované na základe nominácie a hlasovania členov SAZ.
  2. Každý člen poroty môže do každej kategórie nominovať maximálne 1 osobnosť / rodinu.
  3. V prípade, že sú kategórie kde svoj počet nominácií člen poroty nevyužije, nemôže toto právo preniesť na iného člena poroty

 

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
  1. V týchto kategóriách sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2017 zúčastnili na území SR preteku meranom oficiálnou časomierou

 

 1. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM a SLOVENSKÝM ATLETICKÝM ZVAZOM
  1. V tejto kategórii sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2017 zúčastnili na území SR preteku  uznanom ŠK pre Radosť a asociáciou Slovak Ultra Trail – Kategória 13.
  2. Kategória 14: Organizátor – rozhodca – dobrovoľník roka – kategóriu vyhodnocuje a ocenených nominuje Slovenský atletický zväz.

OCENENIA

V každej z kategórií sa udeľuje len najvyššie ocenenie. Druhé a tretie miesto sa neoceňuje. Porota v kategóriách, ktoré prislúchajú jej hodnoteniu, má právo v prípade nerozhodnosti hlasovania udeliť 2 prvé miesta.

 

 

TERMÍNY

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
  1. Verejné hlasovanie na portáli cvicte.sk prebehne v termínoch od 21.02.2018 08:00 do 21.03.2018 24:00
  2. Prihlasovatelia môžu svoje eventy / komunity / príbehy prihlasovať priebežne počas trvania verejného hlasovania prostredníctvom online formulára na cvicte.sk
  3. Forma prihlášky:
   1. Fotografia / logo (1600px, nie viac ako 2MB)
   2. Názov
   3. Krátka anotácia v rozsahu do 200 znakov
 2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU
  1. Každý člen poroty je povinný dodať zoznam nominácií za svoju komunitu na preštudovanie do 15.03.2018
   1. Forma prihlášky
    1. Názov
    2. Krátka anotácia v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
    3. Krátke zdôvodnenie, prečo by mal nominovaný cenu získať v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
   2. Adresa pre doručenie prihlášky: katka@becool.sk
  2. Porotcovia do 29.03.2018 ohodnotia bodmi jednotlivé nominácie a pošlú svoje bodové   špecifikované.
 3. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
  1. Podklady na hodnotenie dodá agregátor všetkých výsledkov z časomiery do piatka, 24.03.2018, konca dňa.
 1. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM KATEGÓRIE A SAZ
  1. Výsledky dodá ŠK pre Radosť, asociácia Slovak Ultra Trail a SAZ do piatka 24.03.2018 konca dňa.

 

KONTAKTY

Katarína Tomašeková, katka@becool.sk, + 421 902 401 272

Petra Pukalovičová, petra@sheruns.sk, +421 915 897 500

Jozef Pukalovič, jozo@becool.sk, +421 903 760 777