Nezmeškaj začiatok BEŽECKEJ VÝZVY – pridaj sa ešte DNES!

BEŽECKÁ VÝZVA 2024

Chcete sa živiť ako inštruktor športu? Vieme, ako na to!

Mirka

Baví vás šport až tak, žeby ste sa ním chceli živiť? Chcete vedieť, ako získať živnosť ako inštruktor? Poradíme vám, ako na to.

Chcete sa živiť ako inštruktor športu? Vieme, ako na to!
24. SEP 2012

Pohrávate sa dlhšiu dobu s otázkou, že budete sám sebe pánom a skúsite to s prevádzkovaním živnosti ako inštruktor/ka zumby, jumpingu, pilatesu alebo aerobicu? Ponúkame vám návod, ktorý vám odhalí tajomstvá slovenskej legislatívy v oblasti získania živnosti v rámci uznaného športu alebo špecializovanej činnosti v telesnej kultúre.

Ako sa stať inštruktorom, trénerom a cvičiteľom na základe živnosti?

Prvým pomocníkom v oblasti získavania spoľahlivých informácií sú zákony. Oblasť živnostenského podnikania v rámci športu upravuje Zákon 288/1997 Z. z. z 3. októbra 1997 o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nájdete tu:

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/1997_288.pdf

Z uvedeného zákona sú pre nás dôležité najmä dva poznatky – charakteristika telesnej kultúry a špecializovanej činnosti.

Telesná kultúra je podľa §2 ods. 2 uvedeného zákona charakterizovaná ako organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.

Špecializovaná činnosť je podľa §2 ods.5  činnosť v oblasti telesnej kultúry, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).

Ďalším dobrým pomocným prostriedkom je zoznam športov, ktoré sú podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uznaným športom a špecializovanou činnosťou v oblasti telesnej kultúry. Zoznam nájdete tu:

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Sport/Akreditacie/18_07_12_zoznam_uznanych_sportov.pdf

Od legislatívy k praxi – čo to pre mňa ako budúceho inštruktora znamená?

Najlepším prostriedkom pre pochopenie teórie je konkrétny príklad z praxe. Vychádzajme teda z toho, že chcete byť inštruktorom zumby na základe živnosti.

Zumba patrí podľa vyššie uvedeného zoznamu do špecializovaných činností. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je okrem horskej vodcovskej činnosti podľa prílohy č. 2 k Zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní viazanou živnosťou.

Aké sú podmienky na získanie viazanej živnosti? Podľa živnostenského zákona musí záujemca splniť všeobecné podmienky, ktoré sú vymedzené v §6 a sú najmä tri hlavné:  

a) dosiahnutie veku 18 rokov,

b) spôsobilosť na právne úkony,

c) bezúhonnosť

Okrem všeobecných podmienok musí záujemca preukázať odbornú spôsobilosť. Preukazom odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti“ je doklad o získanej odbornej spôsobilosti resp. licencia trénera, cvičiteľa a pod.

Aký je rozdiel v získaní živnosti na špecializovanú činnosť v oblasti telesnej kultúry a uznaného športu?

V hľadaní správnej odpovede nazrieme opäť do legislatívy, konkrétne na charakteristiku telesnej kultúry a špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry. Činnosť trénera, cvičiteľa, inštruktora vykonávaná ako živnosť v oblasti uznaných športov (napríklad aerobic) je viazanou živnosťou. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti, v znení konkrétneho predmetu podnikania, musí jasne vymedzovať o akú činnosť a v akom športe alebo inej špecializovanej činnosti ide.

Za informácie ďakujeme Ing. Vladimírovi Lefkovi, vedúcemu odboru živnostenského podnikania ObU Považská Bystrica


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Chcete sa živiť ako inštruktor športu? Vieme, ako na to!

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.