Nezmeškaj začiatok BEŽECKEJ VÝZVY – pridaj sa ešte DNES!

BEŽECKÁ VÝZVA 2024

Running GALA hlasovanie: Najlepšia bežecká komunita

Running GALA hlasovanie: Najlepšia komunita

 

RUNNING GALA večer, ktorý sa bude konať 4. marca 2017 bude patriť všetkým bežcom, priateľom, fanúšikom, podporovateľom, rodinným príslušníkom: jednoducho všetkým vám, ktorým beh prirástol k srdcu a tvoríte neustále sa zväčšujúcu bežeckú rodinu.

Okrem zábavy budú ocenené najsilnejšie okamihy, najrýchlejšie výkony a najlepšie bežecké akcie uplynulej bežeckej sezóny. Ceny sa budú udeľovať v 12-tich kategóriách, pričom o víťazoch v prvých dvoch kategóriách budete rozhodovať vy, bežecká verejnosť prostredníctvom online hlasovania. 

Na tejto stránke môžete nominovať a hlasovať za podľa vás najlepšiu bežeckú komunitu! Podporte svojim hlasom bežeckú komunitu, ktorej najviac fandíte. Držíme palce v hlasovaní a vidíme sa na Running GALA :) Lístky na podujatie si môžete zakúpiť TU.

Každý deň môžete prideliť komunite jeden hlas. Hlasovať môžete do 28.2.2017.

Fotky môžete nahrávať vo formátoch jpg., png. a jpeg. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na redakcia@cvicte.sk

 

RUNNING GALA – vyhlasovanie cien bežeckej komunity

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

RUNNING GALA – vyhlasovanie cien bežeckej komunity je nezávislá súťaž, ktorej cieľom je oceniť najvýznamnejšie udalosti, komunity, osobnosti a výkony v bežeckej komunite za uplynulý rok.

Vyhlasovateľom súťaže je Nezávislé združenie bežeckých komunít.

Organizačným a výkonným orgánom súťaže je dvojčlenný zakladajúci a organizačný výbor (OV), ktorý sa skladá z dvoch zástupcov Nezávislého združenia bežeckých komunít: Petra Prekopová (SHEruns) a Jozef Pukalovič (BMSC).

Odbornými garantmi súťaže je Nezávislé združenie bežeckých komunít a slovenské trénerské bežecké autority: Marcel Matanin, Marcel Lopuchovský, PaeDr. Ivan Gabovič.

Hlavným mediálnym partnerom je webový portal cvicte.sk a magazín RUNGO.

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • na území SR
 • v kalendárnom roku 2016

 

KATEGÓRIE

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách:

 1. EVENT ROKA
 2. KOMUNITA ROKA
 3. BEŽECKÝ ČIN ROKA
 4. BEŽECKÝ PRÍBEH ROKA
 5. BOJOVNÍK/BOJOVNÍČKA ROKA
 6. BEŽECKÁ RODINA ROKA
 7. TALENT ROKA
 8. NAJAKTÍVNEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA
 9. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA 10KM
 10. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA POLMARATÓN
 11. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA MARATÓN
 12. BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA – HORSKÝ BEH DO 42KM
 13. ULTRABEŽEC/ULTRABEŽKYŇA ROKA ULTRATRAIL

SPÔSOB HODNOTENIA

 1. VEREJNÉ HLASOVANIE
 2. Ocenenie je udelené na základe hlasovania verejnosťou na portáli cvicte.sk
 3. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý získa najviac užívateľských hlasov poslaných z jednej IP adresy počítača.
 4. Každý užívateľ má k dispozícii 1 hlas denne. Prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho v jeden deň (t.j. max. 1 hlas za 24 hodín z jednej IP adresy) sú v rámci hlasovania neplatné a z výsledného hodnotenia budú vyradené.
 5. Verejným hlasovaním sú oceňované:
  1. Kategória 1: Bežecký event roka
  2. Kategória 2: Bežecká komunita roka

NOMINÁCIE

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • v kalendárnom roku 2016
 • ich organizátor, zakladateľ alebo atlét je slovenskej národnosti

 

Do jednotlivých kategórií je možné prihlásiť sa nasledovne:

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
  1. Kategória 1: Bežecký event roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek organizátor bežeckého podujatia v roku 2016 na území SR
   2. Jeden organizátor môže prihlásiť maximálne 2 podujatia
   3. rihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
  2. Kategória 2: Bežecká komunita roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorákoľvek bežecká komunita, ktorá bola počas roku 2016 aktívna na území SR
   2. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
 2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU

  Obdornou porotou je hodnotená len Kategória 7: Bežecký talent roka

   

  OCENENIA

  V každej z kategórií sa udeľuje len najvyššie ocenenie. Druhé a tretie miesto sa neoceňuje. Porota v kategóriách, ktoré prislúchajú jej hodnoteniu, má právo v prípade nerozhodnosti hlasovania udeliť 2 prvé miesta.

  TERMÍNY

  KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM

  Verejné hlasovanie na portáli cvicte.sk prebehne v termínoch od 01/02/2017 8:00 do 27/02/2017 24:00
  Prihlasovatelia môžu svoje eventy / komunity prihlasovať priebežne počas trvania verejného hlasovania prostredníctvom online formulára na cvicte.sk
  Forma prihlášky:

  Fotografia / logo (1600px, nie viac ako 2MB)
  Názov
  Krátka anotácia v rozsahu do 200 znakov

  KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU A ODBORNOU POROTOU

  Každý člen poroty je povinný dodať zoznam nominácií za svoju komunitu na preštudovanie do 10/02/2017

  Forma prihlášky

  Názov
  Krátka anotácia v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
  Krátke zdôvodnenie, prečo by mal nominovaný cenu získať v rozsahu 400 znakov vrátane medzier

  Adresa pre doručenie prihlášky: petra@sheruns.sk

  Porotcovia do 17/02/2017 ohodnotia bodmi jednotlivé nominácie a pošlú svoje bodové hodnotenie na adresu petra@sheruns.sk
  Finálne zasadnutie poroty sa uskutoční v týždni od 20/02/2017 do 26/02/2017. Presný termín aj miesto budú bližšie špecifikované.

   

  KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU

  Podklady nám dodá agregátor všetkých výsledkov z časomiery do piatka, 17/02/2017 konca dňa
  Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty. 

  KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM KATEGÓRIE

  Výsledky dodá asociácia Slovak Ultra Trail do piatka 17/02/2017 konca dňa
  Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty

  KONTAKTY

  Petra Prekopová, petra@sheruns.sk, +421 915 897 500

  Jozef Pukalovič, jozo@becool.sk, +421 903 760 777

  1. Udalosti a osobnosti spadajúce do týchto kategórií sú nominované na základe úsudku členov poroty
  2. Každý člen poroty môže za svoju komunitu do každej kategórie nominovať maximálne 2 osobnosti / činy / príbehy
  3. V prípade, že sú kategórie kde svoj počet nominácií člen poroty nevyužije, nemôže toto právo preniesť na iného člena poroty
  4. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ODBORNOU POROTOU
   1. Atléti do kategórie Bežecký talent roka sú nominovaní na základe úsudku členov poroty
   2. Každý člen poroty môže za svoju komunitu do tejto kategórie nominovať maximálne 2 osobnosti
   3. V prípade, že počet nominácií v tejto kategórii člen poroty nevyužije, nemôže toto právo preniesť na iného člena poroty
   1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
    1. V týchto kategóriách sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2016 zúčastnili na území SR preteku meranom oficiálnou časomierou
   2. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM

     

    1. V tejto kategórii sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2016 zúčastnili na území SR preteku  uznanom asociáciou Slovak Ultra Trail.
   • POROTA
    1. Ocenenie je udelené na základe rozhodnutia poroty zloženej z členov Nezávislého združenia bežeckých komunít
    2. Každý Nezávislého združenia bežeckých komunít má právo nominovať do poroty jedného člena
    3. Toto právo je neprenosné na iného člena Nezávislého združenia bežeckých komunít
    4. Hodnotenie poroty prebieha v dvoch kolách:
     1. V prvom kole, ktoré prebieha individuálne, každý člen poroty samostatne oboduje nominovaných kandidátov v jednotlivých kategóriách bodmi od 1 do 10 s tým, že 1 bod je najmenej a 10 bodov je najviac
     2. Prvé 3 nominácie v každej kategórii, ktoré získali v prvom kole najviac bodov, postupujú do druhého kola hlasovania
     3. Ocenenie získa tá nominácia, ktorá získa nadpolovičnú väčšinu hlasov poroty v druhom kole
     4. Druhé kolo hlasovania poroty prebieha na neverejnom stretnutí poroty na ktorom je každý člen poroty povinný zúčastniť sa osobne
     5. V prípade, že sa člen poroty nemôže dostaviť osobne, môže písomne (emailom) vybrať a splnomocniť svojho zástupcu
     6. Každý člen poroty má 1 hlas pričom tento hlas je neprenosný na iného člena poroty
    5. Porota oceňuje:
     1. Kategória 3: Bežecký čin roka
     2. Kategória 4: Bežecká príbeh roka
     3. Kategória 5: Bojovník/bojovníčka roka
     4. Kategória 6: Bežecká rodina roka
   • ODBORNÁ POROTA
   • Ocenenie je udelené na základe rozhodnutia odbornej poroty tvorenej slovenskými trénerskými bežeckými autoritami: Marcelom Mataninom, Marcelom Lopuchovským, PaeDr. Ivanom Gabovičom a nominantom asociácie Slovak Ultra Trail
   • Hlasovanie poroty prebieha na osobitnom stretnutí poroty, na ktorom je každý člen poroty povinný zúčastniť sa osobne
   • Toto zasadnutie je neverejné
   • Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý získa nadpolovičnú väščinu hlasov odbornej poroty
   • Každý člen poroty má 1 hlas pričom tento hlas je neprenosný
   • Odborná porota oceňuje:

     

    1. Kategória 7: Bežecký talent roka
   • ČASOMIERA
    1. Ocenenie je udelené na základe objektívne meraných výsledkov bežeckých podujatí realizovaných na území SR nezávislou časomierou
    2. Vychádzať budeme z dostupných a pre nás pri rozhodovaní známych overiteľných výsledkov.
    3. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý podľa oficiálnej časomiery dosiahol počas uplynulého roka najlepší výsledok v oceňovanej kategórii
    4. Na základe výsledkov časomiery sú oceňované:
     1. Kategória 8: Najaktívnejší bežec/bežkyňa roka
     2. Kategória 9: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka 10km
     3. Kategória 10: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka polmaratón
     4. Kategória 11: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka maratón
     5. Kategória 12: Bežec / bežkyňa roka horský beh do 42km
   • ODBORNÝ GARANT KATEGÓRIE
    1. S ohľadom na špecifiká kategórie 13 – Ultra bežec – Ultra bežkyňa roka Ultratrail, toto ocenenie je udelené na základe rozhodnutia odborného garanta kategórie, ktorým je asociácia Slovak Ultra Trail.
    2. Obdorný garant nesie zodpovednosť za metodiku vyhodnocovania tejto kategórie a objektivitu výsledku.

  OCENENIA

  V každej z kategórií sa udeľuje len najvyššie ocenenie. Druhé a tretie miesto sa neoceňuje. Porota v kategóriách, ktoré prislúchajú jej hodnoteniu, má právo v prípade nerozhodnosti hlasovania udeliť 2 prvé miesta.

  TERMÍNY

  1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
   1. Verejné hlasovanie na portáli cvicte.sk prebehne v termínoch od 01/02/2017 8:00 do 27/02/2017 24:00
   2. Prihlasovatelia môžu svoje eventy / komunity prihlasovať priebežne počas trvania verejného hlasovania prostredníctvom online formulára na cvicte.sk
   3. Forma prihlášky:
    1. Fotografia / logo (1600px, nie viac ako 2MB)
    2. Názov
    3. Krátka anotácia v rozsahu do 200 znakov
  2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU A ODBORNOU POROTOU
   1. Každý člen poroty je povinný dodať zoznam nominácií za svoju komunitu na preštudovanie do 10/02/2017
    1. Forma prihlášky
     1. Názov
     2. Krátka anotácia v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
     3. Krátke zdôvodnenie, prečo by mal nominovaný cenu získať v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
    2. Adresa pre doručenie prihlášky: petra@sheruns.sk
  3. Porotcovia do 17/02/2017 ohodnotia bodmi jednotlivé nominácie a pošlú svoje bodové hodnotenie na adresu petra@sheruns.sk
  4. Finálne zasadnutie poroty sa uskutoční v týždni od 20/02/2017 do 26/02/2017. Presný termín aj miesto budú bližšie špecifikované.
  5.  
  6. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
   1. Podklady nám dodá agregátor všetkých výsledkov z časomiery do piatka, 17/02/2017 konca dňa
   2. Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty.

   

  1. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM KATEGÓRIE
   1. Výsledky dodá asociácia Slovak Ultra Trail do piatka 17/02/2017 konca dňa
   2. Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty

KONTAKTY

Petra Prekopová, petra@sheruns.sk, +421 915 897 500
Jozef Pukalovič, jozo@becool.sk, +421 903 760 777