Zapoj sa do LETNEJ VÝZVY v limitovanom predpredaji len do 30.4. a získaj DARČEK ZADARMO

Running GALA hlasovanie: Najlepšia bežecká komunita

Running GALA hlasovanie: Najlepšia komunita

 

RUNNING GALA večer, ktorý sa bude konať 4. marca 2016 bude patriť všetkým bežcom, priateľom, fanúšikom, podporovateľom, rodinným príslušníkom: jednoducho všetkým vám, ktorým beh prirástol k srdcu a tvoríte neustále sa zväčšujúcu bežeckú rodinu.

Okrem zábavy budú ocenené najsilnejšie okamihy, najrýchlejšie výkony a najlepšie bežecké akcie uplynulej bežeckej sezóny. Ceny sa budú udeľovať v 12-tich kategóriách, pričom o víťazoch v prvých dvoch kategóriách budete rozhodovať vy, bežecká verejnosť prostredníctvom online hlasovania. 

Na tejto stránke môžete nominovať a hlasovať za podľa vás najlepšiu bežeckú komunitu! Podporte svojim hlasom bežeckú komunitu, ktorej najviac fandíte. Držíme palce v hlasovaní a vidíme sa na Running GALA :)

Každý deň môžete prideliť komunite jeden hlas. Hlasovať môžete do 29.2.2016.

Fotky môžete nahrávať vo formátoch jpg., png. a jpeg. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na redakcia@cvicte.sk. 

Ospravedlňujeme sa za technickú chybu, ktorá umožnila hlasovať aj po ukončení hlasovania 29.2. Hlasy získané po tomto termíne nie sú zahrnuté do konečných výsledkov súťaže, rovnako tak ani hlasy z fiktívnych registrácií. Ďakujeme za pochopenie. 

Výsledky hlasovania o najlepšiu bežeckú komunitu:

Názov  Počet hlasov
BERNOHY.sk 927
SHEruns 565
Speed4dogs 181
EMKO športový klub 176
Priatelia Behu Ležérneho 137
Activelife 136
TV JOJ Running Team 84
SLOVAK ULTRA TRAIL 64
ZSE Run 52
Beh Pezinkom 51
BMSC - Bratislava Marathon Sport Club 46
Projekt MMM - Dievčatá a ženy v pohybe 38
Maratón klub Rajec 34
karnikovaRUN 33
Aj MY sme BEH :-) 32
Run For Fun 32
Rakúsky beh žien 20
Nedeľný running 16
Lábske GAZELY 16
Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany 16
FitCurves Predbehni samu seba 16
MARAS team 13
Kolárovský trojkráľový maratón 9
Laborecká desiatka Strážske 6
Bančanská desiatka Banské 5

 

RUNNING GALA – vyhlasovanie cien bežeckej komunity

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

RUNNING GALA – vyhlasovanie cien bežeckej komunity je nezávislá súťaž, ktorej cieľom je oceniť najvýznamnejšie udalosti, komunity, osobnosti a výkony v bežeckej komunite za uplynulý rok.

Vyhlasovateľom súťaže je Nezávislé združenie bežeckých komunít tvorené BEH PEZINKOM, BMSC, EMKO, FIT CURVES, IG RUNNING, JOJ RUN, KARNIKOVA RUN, RAKUSKY BEH ZIEN, REALIZ, RUN FOR FUN, SHEruns, ŠK pre Radosť, SLOVAK ULTRA TRAIL, TATRAN, TRIAX, TRINITY.

Organizačným a výkonným orgánom súťaže je dvojčlenný zakladajúci a organizačný výbor (OV), ktorý sa skladá z dvoch zástupcov Nezávislého združenia bežeckých komunít: Petra Prekopová (SHEruns) a Jozef Pukalovič (BMSC).

Odbornými garantmi súťaže je Nezávislé združenie bežeckých komunít a slovenské trénerské bežecké autority: Marcel Matanin, Marcel Lopuchovský, PaeDr. Ivan Gabovič.

Mediálnym partnerom je webový portal cvicte.sk a webový portál beh.sk.

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • na území SR
 • v kalendárnom roku 2015

 

KATEGÓRIE

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách:

 1. EVENT ROKA
 2. KOMUNITA ROKA
 3. BEŽECKÝ ČIN ROKA
 4. BEŽECKÝ PRÍBEH ROKA
 5. BOJOVNÍK/BOJOVNÍČKA ROKA
 6. BEŽECKÁ RODINA ROKA
 7. TALENT ROKA
 8. NAJAKTÍVNEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA
 9. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA 10KM
 10. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA POLMARATÓN
 11. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA MARATÓN
 12. NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA – HORSKÝ BEH DO 50KM
 13. BEŽEC/BEŽKYŇA ROKA ULTRATRAIL

SPÔSOB HODNOTENIA

 1. VEREJNÉ HLASOVANIE
  1. Ocenenie je udelené na základe hlasovania verejnosťou na portáli cvicte.sk
  2. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý získa najviac užívateľských hlasov
  3. Každý užívateľ má k dispozícii 1 hlas denne
  4. Verejným hlasovaním sú oceňované:
   1. Kategória 1: Bežecký event roka
   2. Kategória 2: Bežecká komunita roka
 2. POROTA
  1. Ocenenie je udelené na základe rozhodnutia poroty zloženej z členov Nezávislého združenia bežeckých komunít
  2. Každý Nezávislého združenia bežeckých komunít má právo nominovať do poroty jedného člena
  3. Toto právo je neprenosné na iného člena Nezávislého združenia bežeckých komunít
  4. Počet členov poroty je 16, pokiaľ sa nedohodnú inak
  5. Hodnotenie poroty prebieha v dvoch kolách:
   1. V prvom kole, ktoré prebieha individuálne, každý člen poroty samostatne oboduje nominovaných kandidátov v jednotlivých kategóriách bodmi od 1 do 10 s tým, že 1 bod je najmenej a 10 bodov je najviac
   2. Prvé 3 nominácie v každej kategórii, ktoré získali v prvom kole najviac bodov, postupujú do druhého kola hlasovania
   3. Ocenenie získa tá nomináacia, ktorá získa nadpolovičnú väščinu hlasov poroty v druhom kole
   4. Druhé kolo hlasovania poroty prebieha na neverejnom stretnutí poroty na ktorom je každý člen poroty povinný zúčastniť sa osobne
   5. V prípade, že sa člen poroty nemôže dostaviť osobne, môže písomne (emailom) vybrať a splnomocniť svojho zástupcu
   6. Každý člen poroty má 1 hlas pričom tento hlas je neprenosný na iného člena poroty
  6. Porota oceňuje:
   1. Kategória 3: Bežecký čin roka
   2. Kategória 4: Bežecká príbeh roka
   3. Kategória 5: Bojovník/bojovníčka roka
   4. Kategória 6: Bežecká rodina roka
 3. ODBORNÁ POROTA
  1. Ocenenie je udelené na základe rozhodnutia odbornej poroty tvorenej slovenskými trénerskými bežeckými autoritami: Marcelom Mataninom, Marcelom Lopuchovským, PaeDr. Ivanom Gabovičom a nominantom asociácie Slovak Ultra Trail
  2. Hlasovanie poroty prebieha na osobitnom stretnutí poroty, na ktorom je každý člen poroty povinný zúčastniť sa osobne
  3. Toto zasadnutie je neverejné
  4. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý získa nadpolovičnú väščinu hlasov odbornej poroty
  5. Každý člen poroty má 1 hlas pričom tento hlas je neprenosný
  6. Odborná porota oceňuje:
   1. Kategória 7: Bežecký talent roka
 4. ČASOMIERA
  1. Ocenenie je udelené na základe objektívne meraných výsledkov bežeckých podujatí realizovaných na území SR nezávislou časomierou
  2. Vychádzať budeme z dostupných a pre nás pri rozhodovaní známych overiteľných výsledkov.
  3. Ocenenie získa ten prihlásený účastník, ktorý podľa oficiálnej časomiery dosiahol počas uplynulého roka najlepší výsledok v oceňovanej kategórii
  4. Na základe výsledkov časomiery sú oceňované:
   1. Kategória 8: Najaktívnejší bežec/bežkyňa roka
   2. Kategória 9: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka 10km
   3. Kategória 10: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka polmaratón
   4. Kategória 11: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka maratón
   5. Kategória 12: Najrýchlejší bežec / bežkyňa roka horský beh do 50km
 5. ODBORNÝ GARANT KATEGÓRIE
  1. S ohľadom na špecifiká kategórie 13 – Bežec-Bežkyňa roka Ultratrail, toto ocenenie je udelené na základe rozhodnutia odborného garanta kategórie, ktorým je asociácia Slovak Ultra Trail.
  2. Obdorný garant nesie zodpovednosť za metodiku vyhodnocovania tejto kategórie a objektivitu výsledku.

NOMINÁCIE

Do súťaže je možné prihlásiť len tie udalosti, komunity, osobnosti a výkony, ktoré boli zrealizované / uskutočnené:

 • v kalendárnom roku 2015
 • ich organizátor, zakladateľ alebo atlét je Slovák
 •  

Do jednotlivých kategórií je možné prihlásiť sa nasledovne:

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
  1. Kategória 1: Bežecký event roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek organizátor bežeckého podujatia v roku 2015 na území SR prihlásime
   2. Jeden organizátor môže prihlásiť maximálne 2 podujatia
   3. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
  2. Kategória 2: Bežecká komunita roka
   1. Do tejto kategórie sa môže prihlásiť ktorákoľvek bežecká komunita, ktorá bola počas roku 2015 aktívna na území SR
   2. Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom online formulára na webovom portáli cvicte.sk
 2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU
  1. Udalosti a osobnosti spadajúce do týchto kategórií sú nominované na základe úsudku členov poroty
  2. Každý člen poroty môže za svoju komunitu do každej kategórie nominovať maximálne 2 osobnosti / činy / príbehy
  3. V prípade že sú kategórie kde svoj počet nominácií člen poroty nevyužije, nemôže toto právo preniesť na iného člena poroty
 3. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ODBORNOU POROTOU

Obdornou porotou je hodnotená len Kategória 7: Bežecký talent roka

 1. Atléti do kategórie Bežecký talent roka sú nominovaní na základe úsudku členov poroty
 2. Každý člen poroty môže za svoju komunitu do tejto kategórie nominovať maximálne 2 osobnosti
 3. V prípade že počet nominácií v tejto kategórii člen poroty nevyužije, nemôže toto právo preniesť na iného člena poroty

 

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
  1. V týchto kategóriách sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2015 zúčastnili na území SR preteku meranom oficiálnou časomierou
 2. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM
  1. V tejto kategórii sú nominovaní všetci bežci, ktorí sa počas roka 2015 zúčastnili na území SR preteku  uznamom asociáciou Slovak Ultra Trail.

OCENENIA

V každej z kategórií sa udeľuje len najvyššie ocenenie. Druhé a tretie miesto sa neoceňuje. Porota v kategóriách, ktoré prislúchajú jej hodnoteniu, má právo v prípade nerozhonosti hlasovania udeliť 2 prvé miesta.

TERMÍNY

 1. KATEGÓRIE HODNOTENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM
  1. Verejné hlasovanie na portáli cvicte.sk prebehne v termínoch od 06/02/2016 8:00 do 21/02/2016 24:00
  2. Prihlasovatelia môžu svoje eventy / komunity prihlasovať priebežne počas trvania verejného hlasovania prostredníctvom online formulára na cvicte.sk
  3. Forma prihlášky:
   1. Fotografia / logo
   2. Názov
   3. Krátka anotácia v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
 2. KATEGÓRIE HODNOTENÉ POROTOU A ODBORNOU POROTOU
  1. Každý člen poroty je povinný dodať zoznam nominácií za svoju komunitu na preštudovanie do 10/02/2016 konca dňa
   1. Forma prihlášky
    1. Názov
    2. Krátka anotácia v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
    3. Krátke zdôvodnenie, prečo by mal nominovaný cenu získať v rozsahu 400 znakov vrátane medzier
   2. Adresa pre doručenie prihlášky: petra@sheruns.sk
 3. Porotcovia do 17/2/2016 ohodnotia bodmi jednotlivé nominácie a pošlú svoje bodové hodnotenie na adresu petra@sheruns.sk
 4. Finálne zasadnutie poroty sa uskutoční 21/02/2016 o 13:00 v priestoroch ELEMENTS REZORT
 5.  
 6. KATEGÓRIE HODNOTENÉ ČASOMIEROU
  1. Podklady nám dodá agregátor všetkých výsledkov z časomiery do piatka, 19/02/2016 konca dňa
  2. Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty 21/02/2016 o 13:00 v priestoroch ELEMENTS REZORT

 

 1. KATEGÓRIA HODNOTENÁ ODBORNÝM GARANTOM KATEGÓRIE
  1. Výsledky dodá asociácia Slovak Ultra Trail do piatka 19/02/2016 konca dňa
  2. Výsledky budú prednesené na finálnom zasadnutí poroty 21/02/2016 o 13:00 v priestoroch ELEMENTS REZORT

KONTAKTY

Petra Prekopová, petra@sheruns.sk, +421 915 897 500

Jozef Pukalovič, jozo@becool.sk, +421 903 760 777