Pridaj sa do Supershape LETNEJ VÝZVY, začať môžeš aj DNES!

Svetový deň duševného zdravia

Alica

Dnešná rýchla doba častokrát so sebou prináša stres, únavu a nepohodu. Ak sa tieto stavy vkradnú do nášho života a stanú sa pravidelnými návštevníkmi koledujeme si o ujmu na našom duševnom zdraví.

http://www.sxc.hu/photo/857148
9. OKT 2011

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.


Duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému. Medzi duševné poruchy patria poruchy osobnosti, poruchy citového vnímania (napr.mánická depresia), neurózy (napr. fóbie, úzkosti), psychózy, poruchy príjímania potravy (bulímie, anorexie) a pod.

Za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa považuje depresia. Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie, a žiaľ aj počet samovrážd v dôsledku duševnej poruchy. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá približne o 23 % ročne.

Liga za duševné zdravie

Liga je nepolitické, charitatívne, záujmové združenie občanov a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, ako aj informovanosť o duševnom zdraví. Vznikla v roku 2001 a jej hlavným poslaním je zlepšovanie podmienok a života duševne chorých, ako aj prevencie duševných porúch.

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Liga za duševné zdravie SR organizuje 8. ročník informačnej kampane a celonárodnej Zbierky Dni nezábudiek.

Kampaň Dni duševného zdravia

V tento deň sa na celom území Slovenskej republiky koná informačná kampaň Dni duševného zdravia na podporu informácií o duševných poruchách a ich liečbe. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života. Téma tohtoročnej kampane je „Nezabudnite na svoje duševné zdravie“, pretože telesné a duševné zdravie sú úzko späté a jedno bez druhého neexistuje.

Zbierka Dni nezábudiek

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa zároveň koná aj celoslovenská zbierka Dni nezábudiek. Cieľom zbierky je podpora sociálnej integrácie ľudí s duševnými ochoreniami, ich vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných.

Účelom zbierky je prerozdeliť vyzbierané peniaze na projekty, ktoré pomáhajú budovať krízové centrá, denné stacionáre, rôzne formy rezidenčných služieb, napr. chránené bývanie, ale aj chránené dielne a chránené práce, ktoré slúžia duševne chorým pacientom.

V dňoch 8. až 12. októbra si môžu ľudia na celom Slovensku zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl v mnohých mestách na Slovensku.

Zbierku je možné podporiť aj zaslaním prázdnej SMS na krátke číslo 833 v sieti všetkých operátorov v hodnote 1,- € alebo finančným príspevkom zaslaným na číslo účtu Ligy za duševné zdravie, zverejnené na webovej stránke.

Informačnú kampaň začína Liga za duševné zdravie pri príležitosti Európskeho dňa depresie (1. október) a vrcholí verejnou zbierkou Dni nezábudiek k Svetovému dňu duševného zdravia (10. október).


Informácie o aktivitách Ligy za duševné zdravie nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Svetový deň duševného zdravia

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.