Pridaj sa do Supershape LETNEJ VÝZVY, začať môžeš aj DNES!

Keď v joge všetko ladí alebo o dychu, pohybe a vinyase - 2.časť

Jaro Pávek

Prečo je vlastne dych tak dôležitý pri joge?! Dych je to, čo nás odlišuje od mŕtvych. To čo zabezpečuje náš každodenný chod a funkcie. Je to naša životná sila, naša energia, naša Prana. Preto je tak dôležitý.

Keď v joge všetko ladí alebo o dychu, pohybe a vinyase - 2.časť
15. MAR 2013

Pred týždňom sme vám priniesli prvú časť príspevku, prečítať si ju môžete tu: Keď v joge všetko ladí alebo dychu, pohybe a vinyase. Dnes vám ponúkame jeho pokračovanie.

Výdych a nádych

Precízna práca s dychom vo vinyase a v pozíciách dobíja našu vnútornú “batériu” prany. Svoj mobil zapájate do elektrickej siete, aby sa mu dobila energia. Vy cvičíte jogu, dýchate, aby ste dobili svoju vlastnú batériu.

Pomaly prejdeme do spojenia dychu s pohybom. Predtým ešte vysvetlím energiu nádychu a výdychu. Nádych má stúpajúcu a rastúcu energiu, dodáva silu a má pohyb vpred. Výdych má klesajúcu energiu, uvoľňuje a má pohyb vzad. Toto je základ pochopenia vinyasy, aby fungovala tak, ako má a aby nám dala to, čo má. ...aby to nebol iba ľubovolný pohyb s dychom, “aký sa v danom momente podarí”.

O vinyase

Metóda Ashtanga jogy je charakteristická práve vinyasou. Pohybom, ktorý spája jednu pozíciu s druhou, a tak spája celú sériu do plynulého neprerušeného cvičenia. V podstate by sa dalo povedať, že prvá pozícia je spojená s tou poslednou. Sri K. Pattabhi Jois prirovnával Ashtanga jogu ku girlande. Tvrdil, že je to jedna dlhá vinyasa, ktorá je ako špagáta na ňom sú zavesené pozície. Je to súvislý pohyb a dych, kde - tu sa zastavíme na 5 nádychov a výdychov - v pozíciách, a zasa pokračujeme vinyasou ďalej do ďalšej pozície, a tak ďalej a tak ďalej,...

Ashtanga joga má v každej sérii presne stanovený počet a postupnosť pozícií. Každá z týchto pozícií má presne stanovený počet vinyás. Uveďme si toto - počet vinyás a spomínanú energiu dychu na presnom príklade. Vezmime si Pozdrav slnku A. Má 9 vinyás:

1. Prvý pohyb je nádych, kedy zdvíhame ruky nad hlavu.

2. Druhý pohyb je výdych, kedy sa predkláňame, položíme dlane na zem a hlavu pritiahneme na kolená.

3. Nádychom zdvihneme iba hlavu od kolien.

4. Výdychom skočíme dozadu a klesneme do Chaturanga Dandasana (doska).

5. Nádychom vystrieme lakte a zdvihneme sa do pozície Urdhva Mukha Svanasana (hore-pozerajúci pes).

6. Výdychom zdvihneme boky do pozície Adho Mukha Svanasana (dole-pozerajúci pes - držíme 5 nádychov a výdychov)

7. Nádychom skáčeme dopredu a hlavu nechávame zdvihnutú.

8. Výdychom pritiahneme hlavu dole ku kolenám.

9. Nádychom sa vystrieme hore a ruky zdvihneme nad hlavu.

Výdychom spustíme ruky do Samastitihi (pozícia vzpriameného stoja) - tento pohyb sa nepočíta do vinyasy. Aj na to je dôvod. Pre tých ktorých nezaujíma, preskočte nasledujúci odstavec.

Prvá vinyasa je nádych ruky hore, druhá výdych predklon, tretia nádych hlava hore, štvrtá skok dozadu, piata hore-pozerajúci pes, šiesta dole-pozerajúci pes, siedma je skok vpred do pozície, ktorú dosiahneme treťou vinyasou - predklon s hlavou hore, ôsma vinyasa sa rovná druhej - predklon s hlavou pri kolenách, a deviata prvej - vzpriamený stoj s rukami nad hlavou. Nultá vinyasa už nie je, je to iba vrátenie sa tam, kde sme začali :)

Keď už spájame správny dych so správnym pohybom, musím podotknúť ešte jeden element vinyasy, a to správne načasovanie pohybu a dychu. Treba si uvedomiť, že pohyb by mal trvať presne tak dlho ako príslušný dych. Opäť to uvediem na príklade Pozdravu Slnku. Prvá vinyasa je nádychom zdvihnúť ruky vysoko nad hlavu, spojiť dlane a zakloniť hlavu. Tento nádych by sa mal skončiť práve vtedy, keď sa nám dlane spoja. Výdychom sa predkláňame, dlane položíme celou plochou po stranách chodidiel a nos pritiahneme ku kolenám. Výdych by mal skončiť vtedy, kedy sa hlava dotkne kolien. Odtiaľ zasa plynulo nádychom dvíhame iba hlavu. Toto je maličký pohyb, ale nezabúdajte, že vždy jeden nádych určuje dĺžku nasledujúceho výdychu, takže aj tento nádych je plnohodnotný. Výdych skok vzad... atď... Chcem tým povedať, že dĺžka pohybu by sa mala rovnať dĺžke dychu.

Správna vinyasa zrazu možno vyžaduje trochu viac kontroly, ako sa zdalo. Načasovanie, dĺžka dychu, zvuk a zdroj (hrdlo) dychu, smer dychu (hrudný kôš), stiahnuté brucho, pevné panvové dno, nezlomný pohľad (nie zavreté oči)...

Pozor na zlozvyky

Posledné riadky by som chcel venovať “vinyasovým zlozvykom”. Ashtanga joga má presne stanovený počet pozícií a vinyás. Takže, keď vinyasa vytrhnutá napríklad zo sekvencie Janusirsasana A (pozícia hlavy na kolene A) vraví nádych preskočiť z dole-pozerajúceho psa do sedu a pripraviť pozíciu (pravé chodidlo položiť z vnútornej strany ľavého stehna a oboma rukami chytiť ľavé chodidlo), výdych položiť čelo na koleno, tak to znamená, že nádychom preskočím, pripravím pozíciu a výdychom položím hlavu na koleno. Určite to neznamená že si medzi tým niekde upravím uterák, na ktorom cvičím, založím vlasy za ucho, stiahnem tričko a vytiahnem gaťky,... :)

Keď vás niečo vyrušuje pri cvičení, riešte to pred cvičením, a nie počas. Noste možno vhodnejšie oblečenie, upravte si vlasy inak ako ste zvyknutí, nepoužívajte uterák. Ak vám vadí, že sa krčí, ak sa bez neho šmíka podložka, kúpte si kvalitnejšiu,... Takisto sem nepatria rôzne “tanečnícke” prvky, ako točenie dlaňami pri pohybe a podobne. Ashtanga joga je o precíznosti, o absolútnej prítomnosti v danom momente, 100%-nej kontrole toho, čo mám spraviť, o eliminovaní podnetov, ktoré nás vyrušujú a berú našu pozornosť, no stále o úplnej čistote a jednoduchosti... Ak sa naučíte sústrediť na podložke, začnete sa sústrediť aj mimo nej...

Autor: Jaroslav Pávek, www.1yoga.sk

DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Keď v joge všetko ladí alebo o dychu, pohybe a vinyase - 2.časť

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.