Pridaj sa do Supershape LETNEJ VÝZVY, začať môžeš aj DNES!

Energetické cvičenia pre vaše telo i myseľ

Hľadáte semináre alebo témy, ktoré rozprávajú o energetických cvičeniach? Také, pri ktorých cvičí viac vaša myseľ ako telo? Povieme vám o nich viac.  
Energetické cvičenia pre vaše telo i myseľ
23. AUG 2012

SHAKTI YOGA PSYCHOTRENING DANÁ

Praktikovanie tohto systému je cestou podporujúcou vnútornú nekonfliktnosť, čistotu človeka nielen po fyzickej ale a aj morálnej a duševnej stránke. Oporou qikung je meridiánový systém, ktorý neexistuje v hotovej podobe, ale sa v rámci tréningov kultivuje, rozvíja, oživuje. Energetika meridiánov sa postupne rozvíja tak ako vyrastá zo semiačka nová rastlina. Oporou yogy je popri systéme meridiánov sedem čakier na mozgovo miešnom systéme. Sú to energetické uzly ktoré je možné rozvíjať aj nezávisle od meridiánového systému. Najlepšie výsledky ale vznikajú pri ich sumarizácii.

Lekcie slúžia na osvojenie si nových energetických vlastností, ktoré umožňujú formovať seba samého smerom  zvnútra. Účastníci seminára sa naučia postupne rozvíjať svoje vnútorné stimulátory, tzv. pratjáharou, zameraním pozornosti na pocity prichádzajúce zo zmyslových analyzátorov. Výuka sa zameriava na osvojenie si umenia zapínania osobných fázových stavov.

Pohyby, dýchanie, vnútorne počutie, alebo videnie je sprevádzané určitým charakterom, vnútorným nastavením.  Postupne sa takto vytvárajú čisté fázy TAO a CHUM tela, psychiky, emócií, fyziológie v 12 variáciách. Efektom tréningu je ozdravenie organizmu, rozšírenie jeho možností, získanie vitality, radosti zo života, schopnosti prijímať, ľahkosti v kontaktoch, a vo svojich aktivitách. Zvyšuje sa schopnosť adaptácie na záťažové situácie a odstraňuje sa vnútorná konfliktnosť v organizme. Telo, psychika, emócie a fyziológia sa dostávajú do rovnováhy.

Obsahom seminárov sú základy tréningu východného typu, na báze technológií objavených v kláštoroch Orientu a adaptovaných na súčasného človeka profesorom Lenským. Praktický tréning vchádzania do stavov, je zameraný na rozvíjanie nových, doplnkových možností organizmu, opierajúc sa o stimuláciu zmyslových analyzátorov hmatu a kinestetického vnímania – svojej telesnosti. Treťou oporou vnútornej práce sa stáva dýchanie, čím sa rozvíja vlastnosť známa ako Prána. Trénuje sa vnútorá chuť a fyziologické zvuky mantry. Komplex našich opôr dopĺňa zrak, ktorý sa taksito zapája d otréningu energetických  procesov. Z pozície intelektu západu, tieto výsledky nie sú dosiahnuteľné. Preto sa do rozvíjania energetických vlastností zapája aj myslenie, svetonázor, alternatívny k  západnému spôsobu myslenia. 

Energetika sa bude trénovať  podľa čínskych a védskych princípov starej Indie. Obsahom výuky sú paralely čínskeho Qikung podľa tradícii starých taoistov a buddhistov a indickej Jógy podľa védskych princípov 5 elementov. Tréning sa uskutoční v dynamike aj v statických ásanách a v meditačnej praxi s použitím elementov krija  a tantra,  s prekážkami, s partnerom a masážami. Bioenergetické  funkcie sa polarizujú na dva, štyri a 12  fáz. Tréning sa tak delí na 12meridiánových stavov. Každý stav sa špecializuje na každom zmyslovom analyzátore, ktoré spolu sumarizujú – spájajú jeden fázový stav. Výsledkom stavu je  zosilnenie procesov ozdravenia, omladzovania organizmu, regulovanie psychických  parametrov podľa želania a vytváranie protiváhy každodennému  sebastláčaniu "autopressingu".

Pozitívne účinky seminára

Rozvíjanie potenciálnych vlastností prostredníctvom Shakty yogy a ťanšanského qikung poskytuje riešenie problémov so zdravím, väzbami vo vnútri organizmu. Pôsobí ako liečebný komplex na získanie superzdravia.

Zaoberanie sa novými vlastnosťami 5 zmyslových analyzátorov tzv. pancha pranou, umožńuje riadiť svoju fyziológiu a emocionálny stav. Riadením bioenergetických procesov dochádza k spomaleniu procesu starnutia a nastáva omladzovanie organizmu ako celku. Ovládnutie umenia koncentrovaného a nekoncentrovaného jestvovania dáva možnosť voliť si svoj stav v súlade s okolnosťami a riadiť svoje funkcie na základe aktuálnych potrieb.

Prechodom od sprostredkovaného k bezprostsrednému poznaniu sa rozvíja nový spôsob myslenia, aletrantívneho k existujúcemu – bioenergetický neseparujúci a nelineárny intelekt, ktorý uvoľňuje myseľ a zbavuje organizmus tvrdých sťahujúcich väzieb.

Počas tréningov sa vnímanie trénujúceho ponára do jeho telesných procesov. Tým sa zjednocuje telo s vedomím človeka. Zjednocovanie človeka do harmonického celku umožňuje riadiť svoje bioenergetické procesy, zdravie, emócie, svoj stav. V prvej etape sa ozdravujú a obnovujú tie miesta organizmu, ktoré je potrebné „zrekonštruovať„ V rámci stimulácie energie vjány sa vnútorným hmatom hlboko premasíruje, prehmatáva smerom dovnútra celý pohybový, šĺachovo svalový systém, tak ako to nedokáže žiadnny masér.

Eneretická Joga a Qikung sú umením ktoré sa prenášajú do každodenného života. Na tréningoch praktikujúci spoznáva že skutočnou telocvičňou je miesto kde žije a jeho schopnosti sú preverované v bežnom živote. Tým získava spätnú väzbu o tom ako korektne sa zaoberá so sebou samým a do akého stupňa rozvinul svoje nové schopnosti. Na tréningoch sa učí porozumieť sebe samému a pomocou praxe dokáže meniť svoje stavy, zvíťaziť nad chorobami, rozpúšťať stres, kompenzovať tlak sociálneho prostredia. Efekt praxe qikung a jogy sa postupne prenáša do oblasti zdravia, rodinných a pracovných vzťahov.


Na tréningoch sa učí porozumieť sebe samému a pomocou praxe dokáže meniť svoje stavy, zvíťaziť nad chorobami, rozpúšťať stres, kompenzovať tlak sociálneho prostredia. Efekt praxe yogy sa postupne prenáša do oblasti zdravia, rodinných a pracovných vzťahov. Tréningom sa zvyšuje energetický potenciál organizmu. Samotné kvantitatívne navýšenie potenciálu organizmu v prípade narušených funkcií ešte nezaručuje zdravie. Dôležitým momentom je vytváranie nových vnútorných spojení, väzieb medzi systémami, meridiánmi, funkciami v organizme, ktoré nahrádzajú staré.Vtedy sa objavujú krásne čisté emócie a pocity aké sme zažívali v detstve. Tie emócie signalizujú nielen omladzovanie organizmu, ale sú predzvesťou rodiacej sa harmónie, znovuzrodenia sa človeka.

DANÁ - KOMPLEX HĹBKOVEJ ENERGETICKEJ GYMNASTIKY


Hĺbková energetická gymnastika je komplexom sa uskutočňuje v súlade s tokom energetických procesov v organizme, znázornených systémom dráh.

Prax tejto špeciálnej gymnastiky je druhom tréningu so svojim telom v prepojení na fyziologické funkcie. Je charakteristická pomalým, spontánnym pohybovaním sa, pričom sa pozornosť obracia do vnútra na proprioceptívne väzby. Takto vzniká celkové vnímanie seba samého ako na telesnej tak aj na duševnej úrovni. Zároveň sa mení aj vnímanie svojho okolitého prostredia. Tréning dáva pocit potešenia a radosti z preciťovania vlastného organizmu počas cvičenia. Je sľachovo-svalovým tréningom už v prvej etape. Postupne sa v priebehu cvičenia rozvinie pocit potešenia a sladkého pocitu, príjemného emocionálneho zážitku .

Telo sa necháva voľne pohybovať vo svojich hraniciach, ktoré určuje pocit potešenia z receptorov. Nie je treba sa učiť zostavám, kopírovaním, pohyby sú individuálne v závislosti od stavu organizmu. Telo si vypýta, kam je treba sa pohnúť a do akej mieri. Organizmus sa rozvíja v hraničných stavoch. To platí aj pre pohyby v krajných pozíciách rozsahu pohyblivosti oporno pohybového aparátu. Tu vzniká pocit najväčšej slasti z hmatových receptorov. Rozvíjanie prebieha v režime spontánneho pohybu, bez účasti umu, bez vôľového rozhodovania. Tréningom sa zlepšuje emocionálny a mentálny základ života človeka. Efektívne pôsobí j na emocionálnu stabilitu, má antistresový účinok .


Autor: Robert Urgela, www.7pilierov.wz.cz

DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Energetické cvičenia pre vaše telo i myseľ

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.