Chceš ľahšie zvládnuť PMS, menštruáciu aj ovuláciu? Vyskúšaj to s tréningami a jedálničkami z FEMINI VÝZVY.

Podmienky spracovania osobných údajov

 

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti KLUUG s. r. o., so sídlom Láb 455, 900 67, IČO: 44748485, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 58109/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobních údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobních údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

- Meno a Priezvisko

- E-mail

- Telefónne číslo

- Ulica, mesto, PSČ, Štát

2. Osobné údaje uvedené v bode 1. Podmienok spracovania osobných údajov je nutné spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení, návodov, tipov, produktov a realizácie ďalších marketingových aktivit, ktoré sa budeme snažiť prispôsobiť na mieru tomu, čo Vás najviac zaujíma a čo je pre Vás najrelevantnejšie. Tieto údaje budú Správcom spracované najdlhšie po dobu 3 rokov od Vašej poslednej objednávky.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste súhlas udelili, inak zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosi KLUUG s. r. o.

4. Spracovanie osobních údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo príjemcovia:

- Poskytovateľ softwaru, spoločnosť Anawe s.r.o., Ruská 886, 436 01 Litvínov, Česká republika, IČO: 28990218.

5. Podľa Zákona o ochranne osobných údajov máte právo:

súhlas kedykoľvek odvolať,

požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov (konanie o ochrane osobných údajov)

požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a ako sa spracúvajú,

požadovať od nás vysvetlenia o spracovaní osobných údajov, osobitne o účele spracúvania, kategórii spracovaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Správcu opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o zdroji osobných údajov, ak sme  osobné údaje nezískali od Vás,

- v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 
Desiatujete každý deň?
Áno, desiata je dôležitá.
Ako kedy, teda podľa toho, či mám čas.
Nie, nikdy na to nemám čas.

Celkom hlasovalo: 3374
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.