Nezmeškaj začiatok LETNEJ VÝZVY, začíname už 20.5.!

Cvičenie pre celý mozog

Karla Šakti Morawski

Téma mozgových hemisfér ma zaujíma už niekoľko rokov. Niekoľkokrát som sa s ňou stretla v rámci svojich štúdií, zaujala ma, ale nebola som schopná zapamätať si informácie dlhodobo.

Cvičenie pre celý mozog
2. FEB 2015

Boli to pre mňa zaujímavé, no nudné informácie. V učebniciach všeobecnej psychológie bola téma stavby mozgu len stručne popísaná, po nej nasledovalo rozdelenie funkcií mozgových hemisfér. Vždy som pookriala, keď sa mi táto teória prepojila s praktickým využitím. Počas štúdia arteterapie a na rôznych kurzoch som nazbierala praktickejšie informácie a tiež spôsoby a cvičenia na harmonizáciu a zosúladenie hemisfér, o ktoré by som sa s vami chcela v tomto článku podeliť.

Dnešný svet je zameraný viac na ľavú hemisféru: venujeme sa hlavne činnostiam, ako je čítanie a písanie, pracujeme s číslami, v myslení prevláda logika, myslíme lineárne a analyticky. Pravá hemisféra, umeleckejšia časť mozgu, síce tiež neustále spolupracuje, ale pri vyššie vymenovaných aktivitách hrá prvé husle tá ľavá.

Daniel H. Pink opisuje v knihe Úplne nová myseľ svoju skúsenosť, keď sa v rámci výskumu zúčastnil skúmania svojho mozgu na jednom z najdokonalejších prístrojov magnetickej rezonancie (fMRI). Dostával rôzne úlohy (zaspievať, uhádnuť hádanku, vypočuť si vtip, vyriešiť rébus) a tiež mu ukazovali série fotografií ľudských tvárí, situácií a javov vyvolávajúcich najrôznejšie emócie.

Pri testovaní mal možnosť sledovať svoj mozog na obrazovke mimo prístroja. Zadané úlohy vnímal ako veľmi jednoduché a pri testovaní nepociťoval nič výnimočné, na obrazovke sa však odohrávalo živé predstavenie. Videl svoj mozog, ktorý sa menil ako meteorologická mapa podľa toho, ktorá časť mozgu bola práve aktívna.

Pravá a ľavá

Pink hovorí, že naše mozgové hemisféry neustále spolupracujú a nie je možné, aby fungovala len jedna a druhá sa vypla. Skoro vo všetkom, čo robíme, hrajú úlohu obe polovice mozgu, avšak niektoré oblasti sú pri vykonávaní rôznych funkcií aktívnejšie ako iné. Obe hemisféry pracujú spoločne, ale každá má inú špecializáciu.

Jednou z vlastností nášho mozgu je, že je kontralaterálna, to znamená, že každá polovica mozgu riadi protiľahlú stranu tela. Ľavá hemisféra ovláda pravú polovicu tela, pravá hemisféra ľavú. Keď urobíme pohyb pravou rukou alebo pravou nohou, pohneme hlavou doprava, dokonca aj keď urobíme pohyb očami doprava, väčšia aktivita mozgu je zaznamenaná v ľavej hemisfére a naopak.

Pozeranie z okna alebo kreslenie na papier neznamená, že pohŕdame prednášajúcim profesorom, ale skôr to, že potrebujeme dať priestor inému svetu. Väčšina ľudí má skôr dominantnú ľavú hemisféru, pretože sú praváci a pravou rukou robia väčšinu denných činností od čistenia zubov cez jedenie a písanie až po ovládanie počítačovej myši. Navyše v západných jazykoch čítame a píšeme zľava doprava, pohyb ruky i očí pri týchto činnostiach smerujeme doprava, a tak opäť namáhame viac ľavú hemisféru.

Keď si predstavím stále pretrvávajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého žiaci väčšinu času sedia v lavici, počúvajú výklad učiteľa a zapisujú si poznámky, spomeniem si na únavu, ktorú som po takto strávených hodinách v škole pociťovala. Pozeranie z okna, čmáranie si na papier alebo "vypnutie" a odobratie sa do ríše vlastnej fantázie neznamená, že študent pohŕda prednášajúcim, ale skôr to, že potrebuje dať priestor inému svetu, možno tomu "pravohemisférovému".

Na to, aby sme uviedli naše hemisféry a aj sami seba do stavu rovnováhy, je dobré do svojho života začleniť činnosti, pri ktorých odľahčíme ľavú, väčšinou viac zaťažovanú hemisféru, a zapojíme pravú. Môžeme sa zaoberať umeleckými aktivitami, kresliť, hrať na hudobnom nástroji, venovať sa tvorivému písaniu, tancovať, hýbať sa a cvičiť, napríklad len očami.

Prvá pomoc

Mnoho cvikov na zosúladenie mozgových hemisfér vychádza práve z kontralaterálnej vlastnosti nášho mozgu. Tak isto, ako v tele dochádza ku kríženiu (pravá hemisféra ovláda ľavú polovicu tela a ľavá pravú), tak aj pri týchto cvičeniach sa využívajú jednoduché symboly, ktoré v sebe kríženie obsahujú. Je to ležatá osmička: symbol nekonečna a písmeno X. Tieto cvičenia sú veľmi jednoduché.

Nekonečno na papieri

Ležatú osmičku môžeme kresliť na papier. Nakreslíme ju čo najväčšiu, využijeme minimálne formát A4, môžeme použiť aj tabuľu. Stred osmičky máme pred stredom svojho tela, osmičku začneme kresliť smerom nahor na ľubovoľnú stranu. Ceruzku držíme oboma rukami. Očami sledujeme miesto, na ktorom práve kreslíme, a tak aj očami kreslíme osmičku. Niekoľkokrát osmičku obkreslíme.

Nekonečno v pohybe

Spojíme dlane, paže natiahneme pred seba a vo vzduchu pred sebou kreslíme veľkú ležatú osmičku. Pozeráme sa na končeky prstov a očami sledujeme pohyby rúk. Niekoľkokrát opakujeme.

Nekonečno očami

Ležatú osmičku kreslíme len očami. Hlavou nehýbeme, hýbeme iba očami a osmičku sa opäť snažíme robiť čo najväčšiu. Opakujeme niekoľkokrát. Toto cvičenie je prospešné aj pre naše oči, keď sú unavené alebo v nich cítime strnulosť, napríklad pri práci na počítači.

Písmeno X na papieri

Na papier si nakreslíme písmeno X jednoducho tak, že fixkou spojíme pravý horný roh s ľavým dolným a ľavý horný s pravým dolným. Papier umiestnime do výšky svojich očí, napr. na stenu, na tabuľu alebo magnetom na chladničku. Cvičenie spočíva v tom, že sa obe oči pozerajú do stredu X, do miesta pretnutia dvoch priamok.

Písmeno X očami

Očami kreslíme uhlopriečky v tvare X, môžeme tiež kresliť písmeno X, ktoré je zarámované vo štvorci. Tak isto, ako pri ležatej osmičke, robíme X čo najväčšie, ale nehýbeme pri tom hlavou, len očami.

Tlieskanie do kríža

Určite si pamätáte z detstva tlieskanie vo dvojiciach. Každý zatlieska sám, potom nasleduje tlesknutie spolu do kríža, samotné tlesknutie, do druhého kríža, samotné tlesknutie, rovnobežne spolu oboma rukami, samotné tlesknutie  a spolu do kríža. Toto cvičenie vzbudzuje v ľuďoch radosť a väčšinou ho sprevádza smiech. Dospelým chvíľu trvá, kým si uvedomia, ako sa táto hra vlastne hrá, potom si spomenú a sú z nich zasa deti. Skúste to. Požiadajte niekoho dospelého alebo dieťa, nech si to s vami zahrá. Ak parťáka na tlieskanie nenájdete, môžete tlieskať len tak vo vzduchu alebo o stenu sami.

Zaujímavá situácia nastáva, keď sa stretnete štyria a všetkým sa vám chce tlieskať. V tom prípade sa postavte do kruhu (možno skôr do štvorčeka), dvaja a dvaja oproti sebe (spolu tlieskajú tí, ktorí stoja oproti sebe) a tlieskanie prepojte tak, že sa budete striedať. Keď v jednej dvojici tlieska každý sám, v druhej tlieskajú spolu atď. Chvíľu síce potrvá, kým sa zohráte, ale potom to stojí za to.

Dve ruky, dve možnosti

Ďalšie cvičenia na zladenie hemisfér sú tie, pri ktorých robíme každou rukou niečo iné.

Jedno cvičenie poznáme všetci z detstva. Jednou rukou si búchame po hlave a druhou si krúživým pohybom hladíme bruško. Ďalšia možnosť je, že každá ruka kreslí vo vzduchu iný tvar, napr. jedna štvorec a druhá kruh (alebo čokoľvek iné).

Všetky tieto cvičenia sú veľmi jednoduché. Stačí si vybrať tie, ktoré vám vyhovujú a vykonávať ich pravidelne, najmä keď cítite, že ste unavení alebo preťažení z jednostrannej činnosti. Sú veľmi vhodné aj pre deti. Nemali by sme však do nich nikoho nútiť, ide o to, aby to bola hra a zábava. Tieto cvičenia tiež "vypínajú" naše myšlienky, pretože pozornosť je smerovaná na cvičenie. Skúste napríklad robiť osmičku očami a myslieť pri tom na to, čo uvaríte na obed. Veľmi to nepôjde.

Rovnováha

Vyššie uvedené cvičenia vnímam ako prvú pomoc, ktorú môžeme poskytnúť sami sebe vo chvíli jednostrannej preťaženosti. Sú však len kvapkami v mori. Možností, ako získať väčšiu rovnováhu medzi hemisférami (i v živote), je veľa. A možno ani nejde o mozgové hemisféry. Tie si jednoducho fungujú tak, ako majú, a naše debaty o ich funkciách ich nezaujímajú. Možno ide len o rovnováhu.

Keď sa pozrieme na teóriu hemisfér z inej roviny a pripustíme si, že nás môže k niečomu inšpirovať, potom ma napadá myšlienka, že nás vedie k rovnováhe medzi dvoma rôznymi svetmi, k pestrosti a väčšej kreativite. Nechcem hovoriť za svoj mozog, ale myslím, že práve kreativita a učenie sa sú prospešné. Ak sa mýlim, tak sa svojmu mozgu ospravedlňujem. 

Odporúčame prečítať: 5 potravín, ktoré nakopnú váš mozog

psychologie.cz


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Cvičenie pre celý mozog

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.