Ešte stále stíhaš - pridaj sa do REŠTART VÝZVY, začať môžeš kedykoľvek

Deti, ktoré sa viac hýbu, majú lepšie výsledky v škole

Mia

Najnovšie výskumy tvrdia, že deti, ktoré sú fyzicky viac aktívne, majú tendenciu byť výrazne cielenejšie a podávať lepšie výkony vo svojej triede.

Deti, ktoré sa viac hýbu, majú lepšie výsledky v škole
7. SEP 2012

Realizované výskumy potvrdili, že deti, ktoré cvičia majú lepšie výsledky v škole než ich fyzicky pasívni rovesníci.

Výskumíčka Amika Singh, ktorá pracovala na novej štúdii povedala, že výsledky hovoria aj o tom, že školy by mali popri vzdelávaní venovať rovnaký čas aj cvičeniu. A rodičia by mali mať rovnaký postoj aj doma.

„Viac pohybu v škole by mohlo znamenať zaradiť malú aktívnu prestávku do vyučovaciej hodiny. Napríklad postaviť sa každú hodinu v triede a robiť „niečo“, hovorí Amika Singh. „Zaktiež by deti mohli chodiť do školy na bicykli. Ide o to, aby počas dňa vykonávali akúkoľvek fyzickú aktivitu. Nielen na hodinách telesnej výchovy, ktoré väčšina detí vníma ako trest.“

Anika Singh a jej kolegovia preskúmali 14 štúdií, ktoré porovnávali súvislosť medzi fyzickým pohybom u detí s ich výdledkami na vyučovacích hodinách v škole. V jednej správe zo Spojených štátov sa uvádza, že študenti, ktorí vykonávali 90 minút športovej aktivity navyše, spravili lepšie test z pravopisu, čítania a matematiky.

Štúdie tiež upozornili na to, že deti, ktoré majú dostatok pohybu sa jednak správajú slušnejšie a môžu sa lepšie sústrediuť na to, čo robia. Nerozpýľujú sa zbytočnostiami. Deje sa to preto, že telesná aktivita zlepšuje prietok krvi do mozgu a tak sú deti viac nabudené, nie sú malátne, bez energie, vysvetľujú vedci.

Podľa škôl v USA, ktoré boli s výsledkami oboznámené nie je možné vyčleniť viac času na pohybovú aktivitu detí v rámci vyučovacieho času. Apelujú na to, že je to aj zodpovednosť rodičov, aby sa postarali o to, že ich deti budú mať dostatok pohybu.

„Každý chce kvalitné vzdelanie pre svoje deti,“ hovorí Amy Eyler výskumník zaoberajúci sa fyzickým pohybom na Washingtonskej univerzite v St. Louis. „Ak je pohyb spôsob, ako zvýšiť túto kvalitu, mali by sa zapojiť aj rodičia a postarať sa, aby ich deti venovali viac času cvičeniu než sedeniu pred počítačom.“


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Deti, ktoré sa viac hýbu, majú lepšie výsledky v škole

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.