Ešte stále stíhaš - pridaj sa do REŠTART VÝZVY, začať môžeš kedykoľvek

Výsledky súťaže Dokáž, že si FIT aIN

Po kontrole hlasov konečne poznáme mená výhercov. A tu sú prvé tri miesta, ktoré budú ocenené:

1. Katka (reálny počet hlasov 284)

2. Petra (reálny počet hlasov 253)

3. Ejka (reálny počet hlasov 238)

Srdečne blahoželáme. Výhercov ohľadom doručenia cien budeme kontaktovať e-mailom.

Súťaž

Miluješ cvičenie a módu? Si za každých okolností in? Potom je súťaž o najštýlovejši športový outfit pre teba ako stvorená.  

Pošli nám svoju fotku, čím sa zapojíš do súťaže a hráš o skvelé ceny. Dokáž, že si FIT a IN!

Ako súťažiť?

Stačí, ak nám na adresu redakcia@cvicte.sk pošlete Vašu fotku, na ktorej ste vyfotení v športovom a zároveň štýlovom oblečení. O víťazovi rozhodnete sami. Celý júl sa bude hlasovať za najštýlovejši športový outfit. Vyhráva ten outfit, ktorého fotka bude mať najviac hlasov. Pozor, pretože oceňujeme prvé 3 miesta! :)

Hlasovať začíname 1.7. !

Hlasovanie bude ukončené 31.7.2012 a výhercov vyhlásime 1.8.2012.

Zapoj sa a hraj o skvelé ceny!

Ocenené budú prvé 3 miesta s najvyšším počtom bodov. V hre sú super ceny v hodnote 1000 EUR!

1. miesto

Poukaz na kurz od jazykovej školy Empire

Mesačné členstvo v Body Energy Club

Víkendový Wellness pobyt od spoločnosti CK FIT

Športové oblečenie od značky Feel Joy

Športový doplnok od firmy YOMABA

Kartón sušeniek EGO Cereal

2. miesto

Dvojtýždňové členstvo v Body Energy Club

Twist stepper od portálu Cvičte.sk

Športový doplnok od firmy YOMABA

Kartón sušeniek EGO Cereal

3. miesto

Päť jednorázových vstupov do Body Energy Club

Kartón sušeniek EGO Cereal

Partneri súťaže

empire    yomaba                                                      

feel        ego

bni               ck

                                                              

Ako sa zapojiť do súťaže?

1) Zaregistrujte sa! To možete spraviť aj tu.

2) Pošlite nám svoju fotku na mail redakcia@cvicte.sk

3) Poproste svojich kamatátov a známych, aby za Vás zahlasovali ;)

Prihláste sa do súťaže už dnes!

Alebo hlasujte!

Chcete podporiť svojich priateľov, rodinu či známych? Tak hlasujte za ich fotku!

Ako hlasovať?

1) Najprv sa musíte zaregistrovať- to možete tu.

2) Dajte hlas - to môžete cez tlačítko Daj hlas umiestnené pod každou fotkou. Každý týždeň môžete dať hlas ktorémukoľvek súťažiacemu.

Celé pravidlá súťaže nájdete tu.

Úplne pravidla súťaže Dokáž, že si Fit a In

Usporiadateľom súťaže „Dokáž, že si Fit a In“ (ďalej len súťaž) je portál www.cvicte.sk (ďalej len portál).

Doba trvania súťaže: 18.6.2012 – 31.7.2012, 23.59.59.

Účasť a hlasovanie v súťaži

Súťaž sa koná na portáli usporiadateľa cvicte.sk.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Z účastí v súťaží sú vylučení usporiadateľ, zamestnanci usporiadateľa, s usporiadateľom spolupracujúce subjekty a osoby im blízke.

Súťažiacim sa stáva užívateľ, ktrorý sa registruje na portáli cvicte.sk a zašle svoju fotografiu redakcia@cvicte.sk. Súťažiaci svojim zaslaním fotografie dáva súhlas na zverejenie fotografie na portáli www.cvicte.sk po celú dobu súťaže. Pri fotografii bude zverejnené iba krstné meno súťažiaceho. K vloženej fotografii musí mať súťažiaci autorské práva.

Každý hlasujúci môže udeliť hlas neobmedzenému počtu súťažiacich. V jednom týždni (týžden rozumej odo dňa prvého hlasovania jednotlivého hlasujúceho) môže udeliť hlas každému súťažiacemu iba jeden krát. Hlasovanie jedného hlasujúceho z viac IP adries alebo Facebook profilov, registrácia hlasujúcich pod podobnou alebo rovnakou adresou, menom či e-mailom bude považované za porušenie pravidiel, hlasujúci bude zo súťaže vylúčený a neoprávnené hlasy budú odpočítané.

Určenie výhercu súťaže a hlasujúceho výhercu

Hlasovať pre všetkých súťažiacich je možné až do konca súťaže a výsledné poradie sa stanovuje až k dátumu ukončenia doby trvania súťaže.

Výhercom súťaže sa stáva ten súťažiaci, ktorého fotografia na portáli počas trvania súťaže získa najviac hlasov od hlasujúcich a má nárok na výhru. Prvé tri miesta sa stanovujú podľa najvyšších počtov hlasu.

Výhry

Výhry budú zverejnené na portáli www.cvicte.sk k dátumu zahájenia súťaže.

Výhry budú oznámené najneskôr do 15.8.2012 zaslaním oznamovacieho e-mailu na adresu, ktorú súťažiaci a hlasujúci uviedli pri registrácií. Výherná listina (zoznam výhercov) bude po ukončení súťaže vystavená na stránke cvicte.sk, ďalších portáloch a Facebooku Cvičte.sk

Výhry budú zaslané poštou na adresu, ktorú súťažiaci uviedol na ww.cvicte.sk, a to najneskôr do 31.8.2012.

Ochrana osobných údajov

Registráciou do súťaže udeľuje hlasujúci a súťažiaci svoj vyslovený súlas s pravidlami súťaže a dávajú svoj vyslovený súhlas usporiadateľovi:

  • k zverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, obec na výhernej listine, emailová adresa
  • využiť osobné údaje, uvedené pri registrácií, vložené do súťaže, pre marketingové účely usporiadateľa a spolupracujúcich subjektov
  • využíť e-amilovú adresu a ďalšie podrobnosti jeho elektronického kontaktu pre potreby zasielania newslettrov a direct mailov v zmyslu ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., a zákona č. 90/2005 Z. z. a o zmene ďalších zákonov v platnom znení.

Usporiadateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov, ktoré boli poskytnuté usporiadateľovi v rámci procesu registrácie. Registrovaný užívateľ akceptáciou Podmienok udeľuje usporiadateľovi súhlas na dobu neurčitú so spracovávaním jeho osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom odpovedajúcej sekcie Portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: Meno, Priezvisko, adresa, emailová adresa. Usporiadateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom: (i) plnenia a poskytovania prevádzkových služieb pre subjekty údajov a vykonávania iných súvisiacich činností Portálu, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a subjektu údajov, (iii) ponúkania obchodu alebo služieb subjektom údajov, (iv) marketingové analýzy a štatistické účely prieskumu, to všetko tak, aby toto spracovanie osobných údajov bolo v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., a zákona č. 90/2005 Z. z. a o zmene ďalších zákonov v platnom znení. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a usporiadateľ je povinný pri spracovávaní údajov dbať, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Registrovaný užívateľ môže svoje osobné údaje opraviť, zmeniť a aktualizovať v rámci zodpovedajúcej sekcie na Portály, ktorá je prístupná po prihlásení. Usporiadateľ užívateľský účet Registrovaného užívateľa na jeho žiadosť zruší alebo prístup k nemu obmedzí. Spolu so zrušením užívateľského účtu dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Registrovaného užívateľa u usporiadateľa..

Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, nedoručenie, omeškanie či nesprávne doručenie potvrdenia, oznámenia o výhre a výhrach, zaslaných prostredníctvom e-mailu, poštou, či iným spôsobom.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani požadovať alternatívne plnenie v peniazoch. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úprav pravidiel súťaže vrátane práva súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. V sporných prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Vyobrazenie a popis výhier je iba ilustratívny.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich či hlasujúcich v prípade, že by tento porušoval pravidla alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, ktorý by získal alebo by sa snažil získať výhru podvodným jednaním, jednaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne jednaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa, a to bez náhrady škody, ktorá by vylúčením mohla takto vzniknúť.